Lervike ASLervike ProsjekterOm Lervike ASKom i kontakt med Lervike
SILDERØKERI PÅ STRØMSHOLMEN

Silderøykeri på Strømsholmen ble bygget som del av Riksantikvarens pilotprosjekt Verdiskapingsprogrammet Bud-Kristiansund. Bygget er reist med utgangspunkt i et gammelt stavlinenaust som lå opplagret på området.