Lervike ASLervike ProsjekterOm Lervike ASKom i kontakt med Lervike
BUKKEKONSTRUKSJON

Smie bygd etter gammel Romsdalstradisjon, Bukkekonstruksjon. Trær ble blinket og hugget i skogen til det rette formål, huset er satt sammen på gammelt vis med de rette fellingene og økset tømmer.