Lervike ASLervike ProsjekterOm Lervike ASKom i kontakt med Lervike
SPON


En av våre hovedsatsninger er takspon av høy kvalitet. Vi befinner oss i et av Norges beste områder for kvalitetsfuru og vi jobber mye med å kartlegge hvor slik skog befinner seg. Dette krever stort og gammelt virke. Kjerneveden er det vi er ute etter.

Skal en få en godkjent takspon til noen av stavkirkene våre, kreves det er minimum toppmål med kjerneved på 35 cm. Skogeiere som har gammel (ca 250 år+) og stor furuskog, bes ta kontakt for tilbud. Dette er virke som betales veldig godt. Vi snakker om kubikkspris fra 1500-3000 kr.

Eksempler på leveranser er. Riksantikvaren, stavkirker som f.eks. Hopperstad, Gol (Norsk folkemuseum) og silderøkeri på Strømsholmen.


<<<


WEB:R&D